WITAMY


Kancelaria dysponuje możliwością wysyłania elektronicznych zapytań do baz danych:
-CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych,
-ZUS- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
-CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
-CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów
-OGNIVO – Zapytanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej
Powyższe rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań łącząc wiedzę oraz doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

EPU ID: 2546